Bashkia Klos ne bashkepunim me Njesine Administrative Suç bene te mundur hapjen e segmentit Hurdhe - Xhere, qe ben te mundur lidhjen e Fshatit Kurdari me Bashkine Klos me nje shkurtim prej 3 km distance. Kjo rruge i ndihmon jashtezakonisht fshataret e zones ngaqe afrohen me afer me qytetin, dhe kan mundesi te kryejne nevojat e tyre me shpejt se me pare.