Sot për Qytetin dhe Qytetarët e KLOSIT u arrit një ndër marrëveshjet më të rëndësishme midis Bashkisë Klos dhe Ministrisë së Zhvillimit Urban mbi Financimin e Planit të Përgjithshëm Vendor për të gjithë territorin e Bashkisë KLOS. Kjo u arrit falë mbështetjes dhe Financimit të Qeverisë Zviceriane dhe ndihmës së Shkelqësisë së Tij Z. Christoph GRAF dhe DLDP-së tashmë prezente në Bashkinë tonë.