Bashkia Klos eshte ne fazen e hartimit te Strategjise se Territorit per periudhen 2016 - 2030, me mbeshtetjen e Programit per Decentralizimin dhe Zhvillimin Lokal (DLDP), financuar nga fondet e Qeverise Zviceriane. Ne kuader te ketij procesi, Bashkia Klos organizon nje degjese Publike me date 29 shtator ne oren 11:00 tek ambientet e "Bibliotekes se Klosit" , me pjesemarrjen e komunitetit, institucioneve kryesore, organizatave te Shoqerise Civile, medias lokale, te rinjve, pensionisteve etj. Me kete rast, Bashkia Klos ka nderin t'iu ftoj ne kete degjese punlike. Kryetari Basir Çupa