Me date 14.09.2018 Bashkia Klos ne mbeshtetje te dites nderkombetare per pastrimin hartoi nje plan masash per te gjithe administraten te cilet ne oren 10:00 - 12:00 te po kesaj dite dolen ne terren, duke realizuar ne menyre te plote objektivin e kesaj dite. Bashkise Klos iu bashkuan edhe Njesite Administrative, Suç dhe Gurre, duke mare respektivisht si plan veprimi hapesirat gjeografike te njesive perkatese.