Bashkia Klos ne bashkepunim me Zyren e Rrugeve Rurale kane bere te mundur hapjen e nje aksi rruge ne Njesine Administrative Suç qe lidh lagjen Kola me varrezat e fshatit.