Situata ne Bashkine Klos pas termetit te dates 11.08.2018. Jane paraqitur ne total 83 ankesa nga banore per deme te shkatuara nga termeti ne shtepite e tyre, jane ngritur 5 grupe pune nga nje per cdo njesi dhe dy ne Bashkine Klos. Jane verifikuar ne total 57 shtepi , jane demtuar rende duke dale jashte funksioni 1 shtepi ne Njesine Administrative Suc, 1 shtepi ne Njesine Administrative Gurre, 1 shtepi ne Njesine Administrative Xiber, 1 ne fshatin Patin dhe 2 ne fshatin Ceruje te Bashkise Klos ne total jane 6 shtepi. Prane zyres se Emergjencave Civile vijojne te paraqiten ankesa per demtime te banesave.