Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

REGJISTRI I ANKESAVE, KËRKESAVE DHE VËREJTJEVE

Nr.
Kërkesë
Ankesë
Vërejtje
Kodi i regjistrimit
Çështja
Data e Regjistrimit në Protokollin e Bashkisë
“Organi/drejtoria/ sektori që i është dërguar ankesa/ kërkesa
(Nr. prot të brendshëm)”
“Dërgimi për mendim në Komisionin përkatës të Këshillit
(Nr. prot të brendshëm)”
Kaluar në Këshill për shqyrtim (data)
“Mbështetur nga Këshilli
(kërkesa, ankesa)
Po/Jo”
“Zbatuar nga Ekzekutivi
(Data)”
“Përgjigjia
(data dhe numri)”
1
K
1
Ndihmë financiare
06.11.2020
Shërbimit Social
Komisioni i Barazisë Gjinore çeshtjeve sociale
 PO
PO
PO
Dhjetor
2
K
2
14.01.2021
Këshillit Bashkiak
Komisioni i Urbanistikës
PO
PO
PO
KTHYER
3
K
3
Ndihmë Financiare
25.02.2021
Këshilit Bashkiak
Shërbimit Social
Komisioni i barazise gjinore dhe çeshtjeve sociale
PO
PO
PO
KTHYER
4
K
4
Çështje Pronësie
09.04.2021
Këshillit Bashkiak
Zyrës së Urbanistikës
po
po
po
KTHYER
5
K
5
Çështje Bujqësie
20.06.2021
Këshillit Bashkiak
Zyrës së Bujqësisë
JO
PO
KTHYER
6
K
6
Çështje Pronësie
03.12.2021
Këshillit Bashkiak
Zyrës së Urbanistikës
po
po
po
KTHYER
7
K
7
Emërtim rrugësh
17.12.2021
Këshillit Bashkiak
Zyrës së Urbanistikës
po
po
po
KTHYER
8
A
V
8
Çështje Pronësie
20.12.2021
Këshillit Bashkiak
Zyrës së Urbanistikës
po
po
po
KTHYER
9
K
9
Kërkesë për propozim
08.06.2022
Këshillit Bashkiak-  Nr 9 prot
Komisionit përkatës
në proces
në proces
në proces
në proces
[contact-form-7 id=”9198″ title=”Regjistri Elektronik”]