Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Bashkia Klos

TË DHËNA TË PËRGJITHSHME

                                        

  • Zona gjeografike

Bashkia Klos gjendet në pjesën qëndrore-malore të territorit të Republikës së Shqipërisë dhe kufizohet në lindjeme bashkitë  Bulqizë dhe Dibër , në veri me  bashkinë Mat , në jug me bashkinë Tiranë , në perendim me bashkitë  Mat,  Krujë  dhe Tiranë. Bashkia ka një sipërfaqe prej 371.7 km2 , sipërfaqja e tokës bujqësore është 7,897 ha, ndërsa pjesa tjetër përbëhet nga pyje,kullota, lëndina, kreshta, etj. Territori i bashkisë përshkrohet nga lumi Mat.

Bashkia Klos përbëhet nga katër njësi administrative; Njësia Administrative Klos,  Njësia Administrative Suç, Njësia Administrative Gurrë , Njësia Administrative Xibër.

  • Popullsia

Popullsia e bashkisë sipas regjistrimit të bërë nga censusi i 2011 ishte rreth 16, 618 banorë,  ndërsa sipas regjistrit civil ishte 20, 821 banorë me një dendësi prej 78 banorë për km2 .

Bujqësia dhe infrastruktura:

Zona bujqësore është pjellore dhe aktiviteti bujqësor është rigjallëruar gjatë viteve të fundit . Infrastruktura e Bashkisë është përmisuar  gjatë dy dekadave të fundit falë investimeve të shumta ndërkufitare por emigrimi ka larguar nga zona pjesën më të madhe të popullsisë , vecanërisht të rinjtë, duke lënë pas njerëz të moshuar.

Adresa : Rr.”Jaho Hoxha”, Ndërtesa nr.4, Hyrja nr.2, 8002, Klos-Shqipëri