Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Bujqesia

Misioni

 Drejtoria e zhvillimi të bujqësisë dhe Pyjeve ka për mision konceptimin dhe zbatimin e politikave të përgjithshme shtetërore për çështjet e bujqësisë dhe zhvillimit rural dhe të reformës legjislative në këtë sektor. Ky sektor është përgjegjës për zbatimin e akteve ligjore dhe nënligjore që lidhen me administrimin, menaxhimin, mbrojtjen e tokës, si dhe mbrojtjen e jetës dhe shëndetit të njerëzve nga sëmundjet zootike (sëmundje të trashëgueshme nga kafsha tek njeriu), nga toksinfeksionet apo infeksionet nga lëndë me elemente toksike, nëpërmjet kontrollit të vazhdueshëm sanitaro-veterinar të produkteve me origjinë shtazore etj.